KMA -arbete

Vårt arbete med Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

På MH Entreprenad AB är vi mycket stolta över vårt KMA -arbete och vi jobbar ständigt med att kvalitetssäkra vår policy samt våra mål och planer angående vårt KMA arbete. KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. I vår KMA-policy säkerställer vi att alla våra medarbetare följer våra kvalitetsstandarder och att vi når våra KMA-mål.

I vårt system säkerställer vi att våra KMA-mål uppfylls och att vi håller högsta kvalitet på våra tjänster samt att vi är engagerade i miljö- och arbetsmiljöfrågor och att vi använder ett system för att övervaka och rapportera våra KMA-prestanda, som inkluderar regelbunden årlig revision och rapportering.

Kontinuerlig förbättringsprocess

Vi är medvetna om att det krävs ett ständigt arbete för att uppnå höga kvalitetsstandarder och följer därför en kontinuerlig förbättringsprocess.

Vi är också medvetna om att vi måste fortsätta att utveckla och implementera nya strategier och processer för att säkerställa att vi levererar högsta kvalitet på alla våra tjänster.

Vi strävar efter att hålla oss uppdaterade med de senaste trenderna inom KMA och fortsätta att förbättra vår prestanda.

SmartDok

Med ett enkelt och användarvänligt system, SmartDok effektiviserar vi vår vardag, sparar tid och ökar vår lönsamhet samtidigt som vi säkerställer vårt systematiska kvalitetsarbete ytterligare.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå